Sinds 2015 heb ik me volledig toegelegd op mediations, begeleid onderhandelen en procesbegeleiding bij zakelijke geschillen. Ik ben goed ingevoerd in onder meer de bouw- en adviseurswereld, de (semi-) publieke sector, de zakelijke dienstverlening en de zorg- en welzijnssector. Ik heb ruime ervaring met arbeidsgerelateerde geschillen, medezeggenschapskwesties en issues rond commerciële contracten. Verder begeleid ik conflicten tussen organisaties, binnen maatschappen, managementteams en projectteams.

Samenwerking en besluitvorming is mensenwerk. Dat is leuk én lastig. Proces, psychologie en inhoud. Dat zijn de drie pijlers van besluitvorming en conflictoplossing. Jazeker, het gaat om tijd en geld (inhoud). Maar daarover kom je pas tot overeenstemming als het proces fair en de betrokkenen kalm zijn. Voelt iedereen zich gehoord, erkend, eerlijk behandeld, betrokken en serieus genomen? Dan kun je het hebben over winst, verlies, werk, schadevergoeding en tijd.

Nelleke van Thiel-Wortmann

"Het leven is als een bos;
rechtdoor kan nooit."

Oleg Popov