Na mijn rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam was ik advocaat bij Houthoff op het gebied van verzekerings-, aansprakelijkheids- en arbeidsrecht. Vervolgens werkte ik onder meer als beleidsjurist bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) met als aandachtgebieden aanbesteden, contracteren en integriteit.

Sinds 2015 heb ik me volledig toegelegd op mediations, begeleid onderhandelen en procesbegeleiding bij zakelijke geschillen. Ik ben goed ingevoerd in onder meer de bouw- en adviseurswereld, de (semi-) publieke sector, de zakelijke dienstverlening en de zorg- en welzijnssector. Ik heb ruime ervaring met arbeidsgerelateerde geschillen, medezeggenschapskwesties en issues rond commerciële contracten. Verder begeleid ik conflicten tussen organisaties, binnen maatschappen, managementteams en projectteams.

Ik ben bestuurslid van de Vereniging Bouwmediators Nederland en lid van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en de Nederlandse Mediators vereniging (NMv). Daarnaast ben ik vrijwilliger bij De Regenboog Groep in Amsterdam (dak- en thuislozenzorg).

 

Nelleke van Thiel-Wortmann

"Vaak vertrouwen we te veel op onze meningen, indrukken en oordelen."

Daniel Kahneman